TÜBİTAK » ULAKBİM » CSIRT » Güvenlik Politikaları İletişim  |  Site Haritası  |  English 
ULAKBİM
 
CSIRT Ana Sayfa
Belgeler
Olay Bildirim Formu
ULAK-CSIRT Blog
ayrac1
ULAKNET Servisleri

http://www.bidb.odtu.edu.tr/index.php?go=ng&sub=yurt_oda

ODTÜ Yurt Odaları Bilgisayar Ağı Kullanım Kuralları

1. Yurt odalarında öğrencilerin kişisel bilgisayarları için tahsis edilen ağ kaynakları (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, IP-MAC adresi ikilisi, kampüs içi/dışı erişimi vb.) "http://bilisim-etigi.metu.edu.tr" adresinde tam metni bulunan "ODTÜ Bilgi İşlem ve Bilgisayar Ağı Kaynakları Kullanım Etiği" çerçevesinde kullanılmalıdır.

2. Üniversitenin bilgisayar ağı yatırımları, devlet tarafından belirlenen kaynaklar kullanılarak akademik, idari, eğitim ve araştırma birincil amaçlarına hizmet etmek üzere yapılmıştır. Ağ üzerindeki kişisel kullanımlar hiçbir zaman diğer kullanıcıların birincil ağ erişim gereksinimlerini (akademik, idari, eğitim, araştırma) yerine getirmelerine engel olmamalıdır. Bu doğrultuda ağ kaynaklarının kullanımında uyulması gereken kurallar ve yasaklanmış faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

  a. "Peer-to-peer (P2P - noktadan noktaya)" dosya paylaşım programları, telif hakları ve lisansları ihlal etmenin yanı sıra, yüksek bant genişliği tüketerek birincil amaçlar için ağ kullanımına kaynak bırakmamaktadır. Bu nedenle, aşağıda sıralanan fakat bunlarla sınırlı olmayan tüm "peer-to-peer" dosya paylaşım araçlarının kullanılması yasaktır.


   KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition, BearShare, Gnucleus , GTK-Gnutella, LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella, Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX, DC++, BitTorrent vs..

  b. Ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması yasaktır.

  c. Ağ kaynakları kullanılarak, kütlesel e-posta gönderilmesi (mass mailing, mail bombing, spam) ve üçüncü şahısların göndermesine olanak sağlanması yasaktır.

  d. Yurt odalarında, servis veren (web hosting servisi, e-posta servisi vb.) sunucu nitelikli bilgisayar bulundurulması yasaktır.

  e. Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymiş gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT vb.) yasaktır.

  f. Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak (DoS saldırısı, port-network taraması vb.) yasaktır.

  g. Her bilgisayar için bir IP numarası tahsis edilmiştir. Bu IP numarasının ve/veya ağ arabiriminin donanım adresinin (MAC address) değiştirilmesi yasaktır. Değişikliğin zorunlu olduğu durumlarda (yeni bilgisayar alımı, ethernet kartının arızalanması vb.) değişiklik yapılmadan önce mutlaka Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan onay alınması gereklidir.

  h. Yurt odasında, adına kayıtlı bilgisayar bulunan her öğrenci, üniversite tarafından kendisine tahsis edilen kaynakların (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, IP-MAC adresi ikilisi, kampüs içi/dışı erişimi vb.) kullanımından, güvenliğinden ve bu kaynakların bilinçli ya da bilinçsiz olarak üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek yasaklanmış faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.

3. Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığının tesbiti durumunda aşağıdaki cezalardan bir ya da birkaçı uygulanabilir;

 • Kampus içi ve/veya kampus dışı ağ erişiminin sınırlandırılması,
 • Kampus içi ve/veya kampus dışı ağ erişiminin kapatilmasi,
 • Sunucu sistemler üzerindeki kullanıcı kodunun kapatılması,
 • Üniversite bünyesindeki soruşturma mekanizmalarının harekete geçirilmesi,
 • Adli yargı mekanizmalarının harekete geçirilmesi.

4. Kurallara uymadığı tesbit edilen öğrencilere Yurt Müdürlüğü aracılığı ile bildirim yapılır.

5. Bu kurallar yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Gerekli görüldüğü durumlarda metin üzerinde değişiklik yapılabilir. Kuralların güncel sürümüne bu sayfadan erişilebilir.

6. Sorularınızı cc-net@metu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

© 2007 TÜBİTAK-ULAKBİM Görüşleriniz